A European CitiMeasure projekt által kidolgozott irányelvek első változatát Barcelona, ​​Bobigny, Prága és Roeslare alkalmazza és visszajelzést ad a projektnek a továbbfejlesztés érdekében.

Mi is az a „közösségi tudomány”?

A „citizen science” egy új megközelítés a városok élhetőbbé tételének folyamatában. „Önkéntes”, vagy „civil” tudományként is emlegetik. Lényege, hogy a nyilvánosság már a tudományos igényű felmérések során részt vegyen a folyamatokban. 2013-ban az európai Bizottság a „Zöld könyv a közösségi tudományról” című dokumentumban így fogalmazta meg ennek a lényegét: “a nyilvánosság részvétele a tudományos kutatási tevékenységekben, amikor az állampolgárok aktívan hozzájárulnak a tudományhoz szellemi erőfeszítéseikkel, a környezetük ismeretével, vagy eszközeikkel és erőforrásaikkal. A résztvevők kísérleti adatokat és eszközöket biztosítanak a kutatók számára, új kérdéseket vetnek fel és új tudományos kultúrát hoznak létre.

A CitiMeasure projektben részt vevő projektpartnerek összeállították a közösségi tudományos kezdeményezésekre vonatkozó iránymutatás első változatát, amelyek az emberek viselkedésének megváltozására, a politikai döntéshozatalra és a digitális befogadásra is hatással lesznek.

Emellett konkrét eszközt ad az egyik legnépszerűbb közösségi tudományos kezdeményezés, a levegőminőség-ellenőrzési projektek adatfeldolgozásához és összehasonlításához.

A CitiMeasure projekt (2021-2023) célja, hogy egyesítse az európai városok, szervezetek és hálózatok tapasztalatait és szakértelmét a közösségi tudományos kezdeményezések megvalósításában. A projekt a „közös alkotás” (co-creation) megközelítését követi és a smart city területeket öleli fel. Ezzel a módszerrel három eszközt fejlesztenek ki és tesztelnek a közösségi tudomány közös kihívásainak kezelésére: a levegőminőség-mérési kezdeményezések összehasonlíthatóságára, a digitális befogadáshoz szükséges kompetenciákra (készségek, ismeretek és attitűd), valamint a közösségi tudományos kezdeményezések befolyása a magatartás és politikai attitűd változásaira.

A projekt a Holland Városi Egyezmény Munkacsoportjaitól, a közösségi mérésére szolgáló eszközök kifejlesztésén dolgozó stakeholderek hálózata által szerzett tapasztalatokra épül.

Barcelonának külön közösségi tudományos irodája van, és egy hálózatot épített ki a smart kezdeményezések és a gyakorlati szakemberek koordinálására. A városi tanács munkatársai, közigazgatási tisztviselők, civil tudományos szakemberek és más érdekelt felek részt vesznek egy három részből álló képzési és visszajelzési workshop-sorozaton, hogy az irányelveket közösen, megfelelő módon fejleszthessék tovább. A közösség már az első foglalkozástól kezdve aktív szerepet vállal, mivel a 2022 októberében és novemberében tervezett személyes képzést megelőzően már ki kellett fejezniük igényeiket és véleményüket.

Egyebek mellett a csoport arra összpontosít, hogy a közösségi tudomány hogyan változtathatja meg a szokásokat. Míg a viselkedésbeli változást általában az egyén erőfeszítéseként értelmezik, a CitiMeasure ragaszkodik ahhoz, hogy más szintekre, például a társadalomra és az intézményekre is hatással kell lennie.