A belga város a kulturális élettől a közlekedésig, az oktatástól az infrastruktúra fejlesztésig, a korszerű, komplex városfejlesztés valamennyi területén az új ötletek megalkotásába, kidolgozásába és tesztelésébe, aktívan bevonja polgárait. Az itt kialakított, Európában úttörőnek számító együttműködési modell nagyban hozzájárult a díj elnyeréséhez.

Kooperáción alapuló városi innováció

Leuven a hatodik város, amely elnyerte ezt a díjat, és a harmadik nem főváros Barcelona és Nantes után. A város célja, hogy az együttműködésen alapuló innovációt elősegítő működési modell révén Európa „jövő laboratóriuma” lehessen. Az érdekelt felek különböző csoportjai gyűlnek össze, közös céljuk az innovatív ötletek kidolgozása az éghajlatváltozástól és a körkörös gazdaságra való áttéréstől a magas színvonalú oktatás és szociális gondoskodás biztosításával kapcsolatos komplex kihívások körül.

Leuven úgy kínál innovációs lehetőségeket polgárainak, hogy aktívan bevonja őket a kreatív ötletelésbe, majd „megrendelőként” megbízza őket az ötletük megvalósításával, s ehhez a folyamathoz szakmai és pénzügyi támogatást is biztosít.

Mohamed Ridouani polgármester egy interjúban így fogalmazott: „Innovációs modellünk túlmutat a technológiai fejlődésen. A lakosokkal, szervezetekkel, vállalkozásokkal és tudásintézményekkel együtt minden nap egy jobb jövőért dolgozunk. Ezt a város valamennyi területére kiterjedő együttműködést most Európa elismeri és jutalmazza. Városunk sokféle erejének folyamatos újra összekapcsolásával a holnapi megoldások először itt formálódnak.”

Leuven legfontosabb innovatív projektjei és kezdeményezései a következők:

  • Leuven 2030: több mint 600 partner, köztük önkormányzatok, tudásintézmények, vállalatok, szervezetek és polgárok dolgoznak együtt az éghajlatváltozási stratégia kidolgozásában és végrehajtásában. Ez magában foglalja a széndioxid-semlegességre vonatkozó ütemtervet, amelyet több mint 70 szakértővel dolgoztak ki, és az Európai Innovációs és Technológiai Intézet Klíma-KIC-kel együttműködésben végrehajtott stratégiai kísérleteket, amely több területen (állampolgári szerepvállalás, kormányzás, adatok és monitoring pénzügy) vezet a változáshoz. Például egy kísérleti projektjük célja az utólagos épületenergetikai célú felújítások meggyorsítása, kibővítése Leuven egyik kerületében.
  • Horizont 2020 által támogatott Tomorrow (Holnap) projekt, amely a város éghajlati ütemtervének kidolgozása szempontjából Leuvent mintaadó várossá tette olyan ambiciózus városok számára, mint Niš és Dublin.
  • Leuven MindGate: vállalatokból, tudásintézményekből és az önkormányzatból álló innovációs ökoszisztéma, amely táptalajt teremt a tehetségek, a vállalkozói szellem és a befektetések számára, és Leuvent az egészség, a csúcstechnológia és a kreativitás terén a világ egyik legfontosabb városává teszi.
  • Leuven, Co-Create!: A kezdeményezés nyílt felhívást intézett a polgárokhoz, hogy nyújtsák be elképzeléseiket arról, hogyan tennék Leuvent jobb hellyé a mindennapi élet, a munka és a játék területén.
  • A leuveni Frederik Lintsstraat átalakítása „klíma utcává” a fenntartható otthonokkal, mobilitással, fogyasztással és sok mással foglalkozó szomszédsági intézkedéseknek köszönhetően
  • Leuven Helps: a Covid-19 válság idején elindított online platform, amely a rászoruló lakosokat több ezer önkéntes segítő készséggel kötötte össze. Leuven volt az egyik első város, amely létrehozott egy ilyen platformot, amelyet később a világ 280 városa fogadott el
  • Együtt-teremtő oktatás: az egész városra kiterjedő hálózat, amelynek célja az egyenlő tanulási lehetőségek javítása és a sokszínűség előmozdítása, fejlesztése. A Leuven Learns-t a Covid-19 válság idején indították. Az eszköz összeköti a tanárokat, diákokat, szakértőket és önkénteseket, hogy megkönnyítse az e-learningre való áttérést

A DigiEduHack célja, hogy elősegítse a digitális oktatásban a valós kihívásokra válaszoló megoldások együttes létrehozását: ötleteket, koncepciókat vagy fejlesztésre kész alkalmazásokat. A DigiEduHack egy online és személyes hackathon sorozat, amely 2021. november 9–10-én világszerte zajlik, és amelynek középpontjában a digitális oktatási megoldások közös megalkotása áll a fenntarthatóbb világ érdekében. A DigiEduHack ingyenes, befogadó, fenntartható, bárki számára elérhető világszerte: kódolók és nem kódolók számára, a nem, az iskolai végzettség vagy a származás megkülönböztetése nélkül. Minden DigiEduHack kihívás egy helyi házigazda tulajdonában van és szervezi: egyetem, iskola, könyvtár, nem kormányzati szervezet, induló vállalkozás, polgárok csoportja, … A résztvevők csatlakoznak az általuk választott kihíváshoz, és részt vesznek a DigiEduHack 2021 programban .