Frans-Anton Vermast

Stratégiai Tanácsadó, Smart City Nagykövet Amsterdam, Hollandia

 

Frans-Anton a jelen fő kérdésének a „Melyik városban akarunk élni?”-t tartja és állítja, hogy a városoknak az „ECO rendszerekről és nem az EGO rendszerekről” kell szólniuk. Elhivatott abban, hogy segítse a városokat (digitális) átmenetükben a szükséges nyílt innovációs platformokon keresztül, valamint a „siló-szemlélet”, azaz az elkülönült, szakterületenkénti tervezés, irányítás integrált szemléletté változtatásában.

„Az innováció maga a cselekvés általi tanulás.” – vallja.

Az előadás elején Frans-Anton hangsúlyozta, hogy a smart city program egy folyamatos átalakulás menedzselése, rengeteg szereplő összehangolt cselekvése, mely az egymás iránti bizalmon, tiszteleten alapul és a digitális megoldások optimális alkalmazására törekszik. Amsterdam Smart City programja is hat fő területre fókuszál, de – a „klasszikus” felosztástól eltérően, ők más tartalmat adtak a területeknek:

 

 1. Infrastruktúra és technológia
 2. Energia, víz és hulladék
 3. Mobilitás
 4. Körforgásos város
 5. Kormányzás és oktatás
 6. Polgárok és életkörülményeik

 

A város smart city programjának alapja a partnerség, együttműködés és alulról építkezés. A város ennek elősegítésére, támogatására egy nonprofit alapon működő digitális platformot hozott létre, amelyen bárki közzé teheti ötletét, csatlakozhat más ötletének tovább fejlesztéséhez, megvalósításához. https://amsterdamsmartcity.com/onboarding

A polgárok felelős részvétele a város ügyeiben általános, de különösen a smart city programban erős. A város vezetése csupán megteremti a lehetőségét, szervezi, koordinálja a smart city folyamatoknak, melyeket a lakosság, cégek, oktatási és kutató intézmények együttműködése valósít meg.

A polgármester(nő) és 9 alpolgármester által alkotott polgármesteri kollégium a smart city programot olyan átfogó stratégiaként kezeli, amely valamennyiük mindennapját meghatározza. A 6 tematikus terület mindegyike egy-egy alpolgármester irányítása alatt, de a többiekével szoros együttműködésben van.

Az elfogadott közös értékek megvalósítását rendszeresen ellenőrzik, számonkérik a projektek felelősein. Ezek:

 1. a polgár az első
 2. átlátható, nyitott rendszer
 3. közös értéknövelés
 4. cselekvés közben tanulni

Számos EU-s pályázaton nyertek, ezek a projektek általában nemzetközi konzorciumokban folynak és jelentős hatással vannak a helyi kisebb projektekre. A 23 tagból álló City Zen projekt konzorciuma az EU FP7-Energy alapjából 25 200 000 Eurós támogatással valósít meg egy 42 900 000 Eurós projektet, melynek keretében pl. Amsterdamban és Grenoble-ben 105 000 négyzetméter lakóterület energiahatékonysági felújítására kerül sor, melynek az a célja, hogy a jelenlegi energiafelhasználást – és így a károsanyag kibocsátást – 80%-kal csökkentsék.

 

A Zuidas nemzetközi üzleti körzetben 10 éve zajló „mobilitás, mint szolgáltatás” témájú projekt során azok, akik 1 hónapra lemondtak az autójuk használatáról és kipróbáltak más, környezetbarát és egészséges közlekedési módokat, az azok igénybevételéhez szükséges pénzmennyiségnél több pénzt kaptak fizetségül. Az adatok értékelése még folyik, de a várakozás az, hogy legalább az autósok fele átállt más közlekedési módok használatára.

A „Roboat” projekt neve egy szójáték: a „robot” és a „boat” (csónak) szavak összetétele. Ebben a projektben az Amsterdamot sűrűn átszelő hajózható csatornarendszeren közlekedő önvezető kis elektromos hajókat állítottak elsősorban a teherszállítás szolgálatába.

A civilek által működtetett www.tada.city platformot azért fejlesztették, hogy a felelős digitális város működéséhez szükséges információkat összegyűjtsék, illetve teret adjanak a néha erősen különböző nézetek megvitatásának. Céljuk, hogy az adatok előállítása, kezelése, felhasználása a lehető leg-etikusabban történjen. A 2018-as helyi választásokkor a városi vezetés koalíciós megállapodásának része volt a TADA elveinek, ajánlásainak figyelembe vétele. 475 egyén és 89 szervezet írta alá azt a kiáltványt, amiben felhívják a városok vezetőinek figyelmét az adat-kezelés fontosságára.

Ezekre a figyelem-felhívásokra is tekintettel a térfigyelő kamerák felvételein alapuló, anonim rendszerű „zsúfoltság-megfigyelő” rendszert működtetnek, miután az utóbbi években Amsterdam lakói élhetetlennek minősítettek bizonyos városrészeket, mert olyan mennyiségű turista özönli el ezeket. A megfigyelő rendszer része egy olyan algoritmus, amely a Covid járvány által megkövetelt 1,5 méteres távolságtartást is kalkulálva jelzi a zsúfoltságot. A város Vondelpark nevű népszerű parkjának kapuit is a „zsúfoltság-megfigyelő” adatai alapján zárják-nyitják.

Frans-Anton komolyan vette a kérésünket, hogy lehetőleg fogalmazzon meg olyan tanácsokat, amivel mi elkerülhetjük az általuk már elkövetett hibákat. A SMARTX!!! program számára ajánlásait 7 pontba foglalta:

 1. sok munkával jár
 2. sok időt emészt fel
 3. a kulcs: nyitottság, kiváncsiság, tisztelet és MÓKA
 4. különböző eszközöket használjatok
 5. az erősségeitekre alapozzatok
 6. a szakértelem és a munkához szükséges hely árát meg kell fizetni
 7. fantasztikus eredményekre számíthattok

A SmartX!!! konferencia többi előadásáról a Hírek között lehet megtalálni az összefoglalókat.