A „smart city” nem fordítható le „okos városként”. A „smart city” fogalom egy új gondolkodásmódot, városfejlesztési szemléletet jelent. Az Önkormányzat által 2019 februárjában elfogadott Intelligens Kerület Koncepcióban rögzítetteknek megfelelően a SMART13 Programban ennek megfelelően használjuk a fogalmat.

A XIII. kerület a fővárosi kerületek közül kimagasló fejlesztési potenciállal rendelkezik. A fővárosban egyedülálló koncentrációban találtak itt új otthonra technológiai cégek, az Információs és Kommunikációs Technológiát (IKT) használó, fejlesztő vállalkozások. Megújult és épült több ezer lakás – köztük számos önkormányzati tulajdonú is –, ahol már energiahatékony, „okos” otthonokban élnek a lakók. A XIII. Kerületi Önkormányzat azt vallja: egy várost (kerületet) nem a technológia tesz smarttá, hanem az, hogy hogy viszonyul a társadalmi-környezeti-gazdasági-kulturális problémák iránt. Egy smart kerület a helyi együttműködés révén egyszerre élhető, hatékony, fenntartható, igazságos.

Elveink szerint smart kerület nincs is, csak egy folyamat révén egyre smartabbá válik. Az önkormányzat az integrált városfejlesztési politikájába illesztve a smart szemlélet gyakorlati alkalmazásától várja a helyiek életminőségének javítását, a környezet terhelésének csökkentését, s ezzel a fenntartható növekedéshez való hozzájárulást. A smart city fejlesztés lényege az egyenrangú partnerségen és innováción alapuló helyi smart city ökoszisztéma működtetése. 

Az Intelligens Kerület Koncepcióban az Önkormányzat meghatározta a SMART13 Program lényegét: „A XIII. kerület a partnerek együttműködésével, az állampolgárok bevonásával és aktív szerepvállalásukra építve, fejlett technológiai és informatikai megoldásokkal képes a lakosság életminőségét javítani. Egyben fenntarthatóbban élhetőbbé válni, melynek során hatékonyabbá teszi működését, fejleszti, bővíti a közszolgáltatások körét és hozzájárul a helyi társadalom ökológiai lábnyomának csökkentéséhez.”

A smarttá válás feltételei ma már a mindennapok részévé váltak: az integrált kerületirányítás és üzemeltetés, a megújuló energiaforrások előtérbe helyezése, az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a hagyományos és digitális megoldások alkalmazásával innovatív és hatékony megoldások, a szolidaritás, a társadalmi befogadás, a társadalmi részvétel, a partnerség. Ez az alapja az Önkormányzat SMART13 Akciótervének is, amely ily módon a jövőt értelmezi a jelenben, hogy a kerület felkészülhessen a rendkívül gyorsan változó új helyzetekre. A részletes feladatlistát az Akcióterv melléklete tartalmazza. 

A smart city egy komplex és rugalmas városfejlesztési szemléletmód, stratégiai megközelítés, amely integrálja az információs és kommunikációs technológiát, miközben fejlesztései révén leginkább arra keresi a választ, hogyan lehet új értékeket teremteni úgy, hogy azok az életminőséget hatékonyan javítsák. Optimalizálja a rendelkezésre álló forrásokat, a természeti erőforrásokat körültekintően kezeli, figyel a biztonságra, a fenntarthatóságra, a minőségi szolgáltatások széleskörű kiépítésére, együttműködik a lakókkal, a döntési folyamatokban való részvételre ösztönzi őket, hogy konstruktívan és értékteremtő módon maguk is tegyenek a közösségért. A smart kerületté válás első lépése a bizalom kiépítése.

A legfontosabb dokumentumok elérhetőek a névre kattintva:

Írják meg észrevételeiket, javaslataikat az Akciótervről az info@smartcity13.hu e-mail címre!