Okos kerület, okos emberek, okos partnerség.

A XIII. Kerületi Önkormányzat képviselő-testülete 2020. június 25-én megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a SMART13 Akciótervet a 2020-2024-es időszakra. A kerületi smart koncepció abból indul ki: a klímaváltozásra, az erőforrás-igények növekedésére, a demográfiai változásokra, a digitális átalakulásra és a COVID19-koronavírus társadalmi és gazdasági hatásaira adott válaszok új megközelítést igényelnek. Az önkormányzat az integrált városfejlesztési politikájába illesztve a smart szemlélet gyakorlati alkalmazásától várja a helyiek életminőségének javítását, a környezet terhelésének csökkentését, ezzel a fenntartható növekedéshez való hozzájárulást. A smart city fejlesztés lényege az egyenrangú partnerségen alapuló helyi ökoszisztéma működtetése.

A SMART13 Akcióterv előzményeként a képviselő-testület 2019. február 5-én egyhangúlag elfogadta az Intelligens Kerület Koncepciót (IKK), amely a „smart kerületté” válást tűzte ki célul a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtésével, a kerület fejlesztéséhez szükséges korszerű elvek, módszerek meghatározásával.

A XIII. kerület a fővárosi kerületek közül kimagasló potenciálokkal rendelkezik. Az új fejlesztések révén a fővárosban egyedülálló koncentrációban találtak itt új otthonra technológiai cégek, az Információs és Kommunikációs Technológiát (IKT) használó, fejlesztő vállalkozások. Ugyanakkor megújult és épült több ezer lakás – köztük önkormányzati tulajdonú is –, ahol már gyakran energiahatékony, „okos” otthonokban élnek a lakók.

Az Intelligens Kerület Koncepció jövőképként határozta meg: „A XIII. kerület – mint „Intelligens Kerület” – a partnerek együttműködésével, az állampolgárok bevonásával és aktív szerepvállalásukra építve, fejlett technológiai és informatikai megoldásokkal képes a lakosság életminőségét javítani. Egyben fenntarthatóbban élhetőbbé válni, melynek során hatékonyabbá teszi működését, fejleszti, bővíti a közszolgáltatások körét és hozzájárul a helyi társadalom ökológiai lábnyomának csökkentéséhez.”

A SMART13 Akcióterv ezt a jövőképet fejleszti tovább a partnerségi keretek kiszélesítésével, a jövő generációiért érzett felelősségvállalással. Szükségesnek tartja a klímaválság és társadalmi igazságosság kihívásaira adott válaszként egy új típusú demokrácia-szemlélet megalkotását, és a sikeres nemzetközi gyakorlatokat átvéve a helyi innovációs, smart city ökoszisztéma kiépítését.

A SMART13 Akcióterv támpontot ad a kerület fejlesztési és üzemeltetési feladatainak ellátásához, továbbá a Hosszú távú Fejlesztési Koncepcióban megfogalmazott, 2033-ig kitűzött célok eléréséhez. A nemzetközi gyakorlatot követve a SMART13 Akcióterv 6 alrendszerbe csoportosítva tartalmazza a feladatokat:

SMART KORMÁNYZÁS

A jó kormányzás a smart city meghatározó eleme; alapja a hatékony információ-megosztás, a kerületet érintő kérdések nyílt megvitatása, részvétel a döntéshozatalban, az önkormányzati működés átláthatósága. Az új technológiák, smart megoldások adatok végtelen mennyiségét képesek gyűjteni, amelyek strukturálása, elemzése a hatékony kerületvezetés támogatását szolgálják.

SMART EMBEREK

A smart city állampolgárai tudatosak, képzettek, fontos számukra az integráció, nyitottak a helyi közösségek ügyeire. Az önkormányzat célja az állampolgári kapcsolati rendszerek fejlesztése, hogy a kerület a valós igények és lehetőségek alapján tudjon tervezni, megvalósítani, továbbá kialakíthassa a SMART13 programjához szükséges partnerséget. A kapcsolati rendszerek az emberi kapcsolatokon alapulnak, a technológia ezt csupán támogatja.

SMART ÉLETKÖRÜLMÉNYEK

Egy smart city lakóinak az élete sokkal komfortosabb, kényelmesebb, egészségesebb és biztonságosabb, ezzel egy időben a környezet minőségére is kiemelt figyelmet fordítanak. Smart megoldásokkal növelni lehet a közszolgáltatások színvonalát (szociális, egészségügy, gyermekjóléti, köznevelési, szabadidő eltöltése, kulturális, sport területen).

SMART KÖRNYEZET

Folyamatosan növekszik az igény a fenntartható megoldásokra: biztos energiaellátásra, friss ivóvízre és erőforrás-gazdálkodásra. Az önkormányzatnak, intézményeinek és gazdasági társaságainak példamutató szerepet kell betölteniük az épületenergetika, az energiahatékonyság, a megújuló energiafelhasználás terén. Ez jelentősen fokozhatja a többi szektor energia megtakarítási hajlandóságát is.

 SMART MOBILITÁS

Az önkormányzat célja részben a biztonságos közlekedés feltételeinek bővítése, passzív módszerek helyett aktív megoldások alkalmazásával, részben a parkolás lehetőségének támogatása okos megoldásokkal, eszközökkel, a smart parkolási rendszer továbbfejlesztésével.

 SMART GAZDASÁG

Alapvető cél egy innovációs környezet megteremtése, amely lehetőséget nyújt a sikeres vállalkozások gyakorlatai és a megszülető új, innovatív ötletek összehangolására. A kerületi vállalkozói szférát, mely sokszínű és sokoldalú szakmai ismerettel, tudással, ezen túlmenően gyakorlati megvalósítási képességgel is rendelkezik, partnerként vonjuk be a közös fejlesztések előkészítésébe, megvalósításába